Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

„JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI” - luty 2021- gr. VI "Żabki"

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w gr. VI "Żabki" odbyło się zajęcie przeprowadzone przez panią psycholog Jolantę Czarnecką - Kukę w ramach udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym pod hasłem "Jesteśmy różni, lecz równie ważni".

Organizatorem projektu jest Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Siewierzu.

CELE PROJEKTU:

  • podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz Zespołu
    Aspergera;
  • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym;
  • uświadomienie dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu;
  • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób;
  • integracja grupy przedszkolnej;
  • współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń na fanpage projektu.

Placówki, które zgłosiły się do projektu zobowiązane są do:

  • wykonania pracy plastycznej i dostarczenie jej do organizatora w wyznaczonym terminie;
  • * dla chętnych placówek wykonanie „niebieskiego” zdjęcia i umieszczeniu go na fanpage projektu na Facebook.

Zadaniem uczestnika projektu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z obchodami Światowego Dnia  Świadomości Autyzmu. Tematem pracy jest hasło projektu "Jesteśmy różni, lecz równie ważni". Format pracy A3, praca wykonana dowolną techniką (praca płaska).

ZOBACZ: GALERIA ZDJĘĆ >>>