Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Lista instytucji pomagających dzieciom i ich rodzinom

www.pctp.com.pl

www.niepelnosprawni.pl

www.rehabilitacja.pl

www.synapsis.waw.pl

www.kuratorium.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
ul. Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 36 95
fax 77 410 36 95
wew. 163

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. 22 50 55 500
Oddział Opolski PFRON
ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 75 09

Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie
ul. Kolejowa 1, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 410 35 13

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 
ul. Parkowa 3, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 07 70

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
im. Władysława Reymonta w Namysłowie
ul. Reymonta 56, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 410 02 66

Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie
im. Adama Mickiewicza
ul. Staszica 8, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 05 22

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych "Nadzieja" - Namysłów
ul. Pułaskiego 3b, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 410 39 92

Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków
Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów
Starostwo Powiatowe
tel. 77 410 36 95 wew. 164

Polski Związek Niewidomych - Zarząd Koła w Namysłowie
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 75 00

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Namysłowskiej
(TACY SAMI)

ul. Boh. Warszawy 31/1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 47 60

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 05 74

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Stowarzyszenie Charytatywne
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 75 16

Polski Czerwony Krzyż
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 17 89

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Nadzieja" - Namysłów
ul. Pułaskiego 3b, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 410 39 92

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych www.pfon.org