Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Przekroczenie progu przedszkolnego

Jak ułatwić dziecku przekroczenie progu przedszkolnego?

Co może zrobić rodzic, by ułatwić dziecku przekroczenie progu przedszkolnego?

 • Wytwarzać u dziecka pozytywne nastawienie do przedszkola.
 • Stopniowo dostosowywać rytm dnia dziecka do tego, jaki panuje w przedszkolu (np. zbliżone pory posiłków, przesunięcie drzemki na godzinę odpowiadającą porze leżakowania).
 • Kształtować u dziecka umiejętności porozumiewania się z innymi dziećmi i dorosłymi (poprzez zachętę do prowadzenia rozmów, dzielenie się przeżyciami).
 • Włączyć dziecko w przygotowania do pójścia do przedszkola, kupując wspólnie  piżamkę czy przytulankę, która będzie mu towarzyszyć.
 • Przeprowadzić tzw. trening umiejętności społecznych, polegający na doświadczaniu przez dziecko przebywania z innymi dorosłymi i dziećmi a także rozstania z rodzicami.
 • Wdrażać dziecko do samoobsługi (samodzielne jedzenie łyżką, mycie rąk, załatwianie potrzeb fizjologicznych, zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby).
 • Dostarczać dziecku materiały plastyczne, z którymi zetknie się w przedszkolu.
 • Stopniowo oswajać dziecko z okolicą, budynkiem przedszkolnym, placem zabaw a także salą i personelem placówki.
 • Brać udział w zajęciach adaptacyjnych.

 Adaptację ułatwia:

 • Racjonalne podjęcie decyzji.
 • Pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu).
 • Poznanie placówki przez dziecko.
 • Wcześniejsze dostarczanie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi, bycia bez mamy.
 • Umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi.
 • Usamodzielnienie dziecka.
 • Jasne ustalenia reguł gry i konsekwencja w ich przestrzeganiu ( kto, gdzie, kiedy, dlaczego).
 • Stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez posiłków, leżakowania), towarzyszenie dziecku.
 • Akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu, wspieranie dziecka.
 • Okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania.
 • Czas na bycie z dzieckiem po odebraniu z przedszkola.
 • Ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i domu. 

Adaptację utrudnia:

 • Niepewność decyzji.
 • Brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu.
 • Nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą.Traktowanie dziecka przedmiotowo (syndrom „worka kartofli”).
 • Wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia.
 • Nieznajomość placówki.
 • Brak jasnych reguł, zmienność.
 • Brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi.
 • „Złe” przyzwyczajenia dziecka (np. zasypianie z dzieckiem).
 • Straszenie przedszkolem, paniami...
 • Brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucanie.

 Dobre rady na pierwszy dzień:

 • opowiedz dziecku jak będzie wyglądał jego dzień i postaraj się, by tak było,
 • wstańcie na tyle wcześnie, by dać dziecku szansę na spokojne zjedzenie śniadania i inne rutynowe czynności,
 • możliwie konkretnie powiedz dziecku, kiedy je odbierzesz (np. po obiedzie, a nie „za chwilkę”) i koniecznie dotrzymaj obietnicy,
 • nie przeciągaj pożegnania - nic tak nie utrwala płaczu dziecka jak świadomość, że za jego pomocą może ono osiągnąć to, na czym mu w danej chwili zależy,
 • kontroluj co mówisz do dziecka,
 • bądź świadomy, że często drugie pożegnanie jest trudniejsze i bardziej dramatyczne od pierwszego.