Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój poznawczy przedszkolaka

Zespół ds. Edukacji i wychowania poleca zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój poznawczy przedszkolaka.

Dziecko wkraczające w wiek przedszkolny każdego dnia zdobywa nowe umiejętności i poznaje otaczający je świat. Ten okres jest wyzwaniem, ze względu na trwający rozwój mózgu, a także funkcji poznawczych, odpowiedzialnych za cały proces nauki, poruszania się w świecie emocji i funkcjonowania w społeczeństwie.

Do funkcji poznawczych zaliczamy:
 • procesy sensoryczne, czyli podstawowe zdolności, dzięki którym dziecko rozpoznaje cechy przedmiotów (kolor, kształt, temperaturę, wysokość dźwięku oraz wysokość),
 • pamięć,
 • uwagę,
 • logiczne myślenie, czyli umiejętności, które umożliwiają efektywne uczenie się, planowanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu.
Poniżej przedstawiamy propozycje gier i zabaw .
Działania usprawniające procesy poznawcze oraz wzbogacające wiadomości o otaczającym świecie:
 • dostarczenie informacji na temat rodziny, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy
 • zaznajamianie z najbliższym otoczeniem, miastem, ulicą, na której mieszka dziecko, obiektami kulturowymi
 • prowadzenie rozmów na różne tematy, zadawanie pytań odtwórczych, problemowych, oczekiwanie rozwiniętych wypowiedzi
 • czytanie dziecku książeczek, prowadzenie rozmów dotyczących ich treści, stosowanie pytań o postaci, fakty, sytuacje, sprawdzanie rozumienia tekstu
 • rozwiązywanie zagadek
 • prowadzenie zabaw w oparciu o zabawki dydaktyczne rozwijające myślenie
 • zadawanie pytań co trzeba zrobić żeby… np. upiec ciasto, zrobić sobie kanapkę (dziecko ma wymienić następujące po sobie czynności)
 • wykorzystywać układanki obrazkowe tworzące historyjkę
 • prowadzenie zabaw uczących klasyfikacji, rozpoznawania podobieństw i różnic, tworzenia zbiorów.
 Ćwiczenia na koncentrację uwagi:
 • wykorzystywanie zabaw wymagających skupienia uwagi np. : budowle wg wzoru, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek
 • opisywanie w co jest ubrana któraś osoba z domu (w danej chwili niewidoczna)
 • rozpoznawanie kształtów przez dotyk z wyłączaniem wzroku, rysowanie tego przedmiotu z pamięci
 • zabawy z użyciem gier planszowych
 • nauka wierszyków i piosenek
 • dbałość o kończenie rozpoczętego zadania
Ćwiczenia rozwijające funkcje wzrokowe dziecka:
 •  odnajdywanie na obrazkach drobnych szczegółów (pokaż gdzie jest.…)
 • odnajdywanie podobieństw i różnic w prezentowanych dziecku obrazkach o tej samej tematyce
 • dobieranie par jednakowych obrazków – można wykorzystać grę „memory”
 • składanie obrazka pociętego na części (można wykorzystać pocztówki)
 • układanie elementów wg wzoru – klocki, puzzle, pocztówki
 • dobieranie elementów do całości obrazka – np. sklep z warzywami, spożywczy; poszukujemy odpowiednich produktów pasujących do danego sklepu
 • klasyfikowanie przedmiotów według rodzaju, kształtu, ilości, koloru
 • rysowanie po śladzie (łączenie kresek w linie tworzące element)
O czym warto pamiętać w trakcie ćwiczeń ?
 1. Wspieraj motywację dziecka – warto zadbać, aby proponować dziecku ćwiczenia na ciekawym, interesującym, angażującym materiale.
 2. Rób częste przerwy – zwłaszcza w przypadku małych dzieci, które mają stosunkowo krótki czas skupiania uwagi i szybką męczliwość, warto zadbać o regularną zmianę aktywności.
 3. Ćwicz regularnie – jeśli szczególnie zależy Ci na wsparciu tej sfery funkcjonowania dziecka, pamiętaj o tym, by robić to regularnie. Niezbyt długie, ale częste treningi mogą znacząco pomóc w poprawie tej umiejętności.
 4. Ogranicz dystraktory, czyli bodźce, które odciągają uwagę od tego, na czym dziecko ma być skupione. Jeśli chcemy wspierać umiejętność skupiania uwagi warto minimalizować ilość jednocześnie działających na dziecko bodźców.
 5. Ogranicz kontakt z elektroniką – oglądanie bajek oraz granie w gry komputerowe może znacząco osłabić zdolność koncentracji (zwłaszcza w przypadku najmłodszych). To wina zbyt szybko zmieniających się obrazów i natłoku bodźców, które osłabiają jakość połączeń neuronalnych.
 6. Zadbaj o to, by dziecko było wypoczęte – zbyt duża ilość zajęć, zabawek, interakcji czy po prostu zmęczenie także mogą osłabiać umiejętność skupiania uwagi.
 7. Postaw na odpowiednią dla mózgu dietę – jak w każdym innym przypadku nie bez znaczenia jest także odpowiednia dieta (cukier i wysokoprzetworzona żywność nie sprzyjają koncentracji) i nocny wypoczynek.