Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Realizacja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” - gr. IV "Pszczółki"

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat. 

Program skierowany został także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż poprzez współpracę zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też udostępniliśmy rodzicom webinarium #po1profilaktyka z udziałem eksperta.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Dzieci z gr. IV "Pszczółki" uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w oparciu o opracowany przez nauczycieli harmonogram działań zgodnie z wytycznymi. Zajęcia edukacyjne zaplanowane były w taki sposób, aby dzieci mogły jak najpełniej skorzystać ze zdobytej wiedzy. „Pszczółki” aktywnie brały udział m.in. w pokazie parzenia herbaty i jej smakowania, w produkcji masła czy wypieku chleba.

Przedszkolaki oglądały film prezentujący pracę młyna i piekarni, odbyły się również zajęcia ruchowe, propagowano zdrowy styl życia przez zabawy ruchowo - muzyczne, zorganizowano projekcje filmów związanych z tematyką żywności ekologicznej. Uczestnicy programu podczas zajęć dowiedzieli się jak powstaje ekologiczny produkt, jak wygląda unijny znak EKO, dlaczego warto wybierać zdrowe produkty żywieniowe, jak zdrowo żyć i jak przestrzegać zasad higieny. Zapoznaliśmy się z uprawą ekologiczną, miodem ekologicznymi ziołami, herbatami jak również i grzybami. Wszystkie zajęcia były niezwykle interesujące nawet hodowla ryb czy zwierząt bardzo nas zainteresowała.

Biorąc pod uwagę, iż rola rodziców była istotna w procesie edukacji, byli oni informowani o działaniach w ramach programu. Wspólnie z dziećmi wykonali poidełka dla pszczół, sprawdzali w kuchennych szafkach, czy znajdują się tam produkty ekologiczne oraz wspólnie obejrzeli film o produktach ekologicznychpt. "Skąd się biorą produkty ekologiczne" i dyskutowali na ten temat.

Dzieci poprzez spotkania i pogadanki na temat zdrowego stylu życia, prezentowanie ekologicznych produktów, wspólne prace z dziećmi, poznanie piramidy żywienia i znaczenia słowa ekologia, zapoznanie ze znaczkiem produktów ekologicznych, czytanie ciekawostek i opowiadań o zdrowym odżywianiu, wspólne projekcje filmowe oraz wszelkie inne inicjatywy. Dzieciom podobał się udział w ekologicznych warsztatach (wypiek chleba, parzenie herbaty, zakup produktów spożywczych).

Opracowany program pt. „Skąd biorą się produkty ekologiczne?” dla dzieci w wieku przedszkolnym został odebrany bardzo pozytywnie i oceniony niezwykle wysoko. Merytorycznie oraz technicznie był to program ciekawy, interesujący i angażujący do działań. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, zarówno w grupie rówieśniczej w przedszkolu, jak i indywidualnie. Przedszkolaki otrzymały książeczki pt. "Skąd się biorą produkty ekologiczne?", ktore zabrały do domu.

Podsumowując program edukacyjny pt.: „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” uważamy, że wzbudził wielkie zainteresowanie i ciekawość. Dodatkowo uwzględnia integrację całego środowiska biorącego udział w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Program ten daje dzieciom na ich poziomie i w ramach ich możliwości, bycia świadomym konsumentem. Ponadto poszerza i wzbogaca ich wiedzę na temat produktów ekologicznych oraz rolnictwa ekologicznego, kształtuje postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania zdrowotne, uczy umiejętności wyboru zdrowych, wartościowych produktów ekologicznych, propaguje zdrowy styl życia. Dzieci uczą się też ważnych nawyków higieniczno- zdrowotnych. 

ZOBACZ: GALERIA ZDJĘĆ >>>