Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

"Bohater Tygodnia" - gr. V "Piraci"

W roku szk. 2021/2022 w grupie V "Piraci" realizowany jest program innowacyjny pt. "Bohater Tygodnia" (autorzy: Aleksandra Czuczwara, Lidia Szołdra).

Celem głównym programu jest zwrócenie przez dziecko szczególnej uwagi na wszystkich swoich kolegów/koleżanki, dostrzeżenie różnorodności grupy oraz integracja i zaangażowanie rodziców/rodziny w życie przedszkola oraz poznanie ich różnych zawodów i pasji. 

Istotą innowacji jest poświęcenie szczególnej uwagi każdemu dziecku tak, aby poczuło się w centrum uwagi. W ciągu tygodnia bohater jest najważniejszą osobą w grupie. Dziecko zostaje mianowane na bohatera nadchodzącego tygodnia. W sali powstał specjalny kącik, w którym gromadzone będą przyniesione przez bohatera m.in. ulubione książki, gry, zabawki, zdjęcia oraz przedmioty związane z jego zainteresowaniami. Bohater prezentuje siebie poprzez udzielanie wywiadu kolegom, opowiadanie o sobie, demonstrowanie, projekcję itp. Jego działania mogą wspierać rodzice, rodzeństwo i inni członkowie rodziny aktywnie włączając się w ich realizację. Na zakończenie bohater wraz z najbliższymi w domu wykonuje osobistą książkę, a pozostałe dzieci korzystając z nowych informacji przygotowują dla niego niespodziankę (portret bohatera tygodnia).

Wdrożena innowacja pozwala uczyć dzieci właściwych relacji międzyludzkich w nowatorski sposób. Poprzez zajęcia i zabawy realizowane w ciągu tygodnia, których głównym bohaterem jest koleżanka/kolega z grupy, tworzy się przyjazną atmosferę wśród dzieci, pełną akceptacji, szacunku i tolerancji. Zabawy ulubionymi zabawkami bohatera umożliwiają dzieciom nawiązanie głębszej przyjaźni, uczą dzielenia się z innymi, współpracy i prezentacji na forum grupy. W ciągu tego tygodnia bohater jest najważniejszą osobistością w grupie, a za pośrednictwem zdjęć i osobistych przedmiotów (zabawek, książek…) każdego dnia opowiada coś o sobie. Co chcemy osiągnąć poprzez jego realizację? 

A mianowicie:

  • budowanie dobrej samooceny dzieci przez skupianie uwagi na ich umiejętnościach, sukcesach i mocnych stronach, podkreślanie ich wyjątkowości.
  • indywidualne traktowanie każdego dziecka: dzieci wyjaśniają swoje zwyczaje, swoją osobowość, styl życia, strukturę rodzinną, kulturę… i poznają swoich kolegów i koleżanki.
  • wzmacniane pozytywnej samooceny: pokazując wszystkim dzieciom z grupy, że są ważne, wysłuchamy z uwagą tego co je interesuje, poświęćmy im szczególną przestrzeń i czas, dzięki temu będą w centrum uwagi grupy.

Nowatorstwo innowacji polega również na zaproponowaniu rodzicom innej formy systematycznej współpracy. Do bohatera tygodnia może przyjść z wizytą członek
rodziny: może to być mama, tata, dziadek itp.

SPODZIEWANE EFEKTY

  • wzrost zachowań społecznych przejawiających się między innymi w poprawnych relacjach dzieci, zgodnej, wspólnej zabawie oraz przestrzegania zasad zgodnego życia w grupie,
  • bardziej świadome przeżywanie własnych emocji, nazywanie ich, mówienie o swoich potrzebach, zainteresowaniach, o ulubionych zabawkach, książkach,
  • poznanie swoich predyspozycji zawodowych, umiejętności, zdolności, uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron, uszeregowanie wiedzy na temat poznanych zawodów, predyspozycji psychofizycznych, jakie trzeba posiadać, by móc wykonywać daną pracę.
ZOBACZ: GALERIA ZDJĘĆ >>>