Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Namysłowska Karta Rodziny

Już można skorzystać z nowego programu Namysłowska Karta Rodziny!

Skierowany jest on do opiekunów, rodziców posiadających co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę, zamieszkujących na terenie Gminy Namysłów.

Wniosek o wydanie Namysłowskiej Karty Rodziny można złożyć:

  1. elektronicznie poprzez stronę www.namyslow.miasto.plus
  2. bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, II piętro, pokój 39.

Druk wniosku można pobrać na www.karta.namyslow.eu (do wniosku należy okazać dokument potwierdzający tożsamość członka rodziny)

Szczegółowe informacje są dostępne w regulaminie programu na www.rodzina.namyslow.eu oraz pod numerami telefonów: 77/410 75 03 lub 77/410 75 05

Jesteś przedsiębiorcą? Też możesz włączyć się do programu Namysłowska Karta Rodziny!

Wejdź na stronę www.rodzina.namyslow.eu -> wypełnij deklarację udziału -> określ wysokość oferty rabatowej.

Przedsiębiorca, który weźmie udział w programie może liczyć na:

  1. umieszczenie swojej wizytówki na stronie www Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
  2. informację o prowadzonej działalności w publikatorach, w których gmina zamieszcza swoje informacje,
  3. udział w kampaniach promocyjnych programu w mediach społecznościowych,
  4. otrzymanie elementów oznaczeń programu, które można umieścić w siedzibie swojej firmy,
  5. inne formy promocji, które dotyczyć będą programu.

Gmina Namysłów to rodzina rodzin – wspierajmy się wzajemnie!