Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

46-100 Namysłów
ul. Parkowa 3
tel./fax: 77 410 07 70

E-mail: integracja@pinamyslow.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 28 września 2023

Jesteś tutaj: Start / Informacje ogólne

Informacje ogólne

ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Godziny pracy: 6:30 – 16:30

Oddziały: 6

Liczba miejsc: 114                                                                                                                                                       

Zatrudnienie:

  • 23 nauczycieli,
  • 19 osób obsługi.

Rok szkolny Przedszkola rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia, przedszkole jest placówką nieferyjną, termin przerwy wakacyjnej zatwierdza organ prowadzący na wniosek rady rodziców i dyrektora Przedszkola. 
Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący po przedłożeniu przez dyrektora „Projektu organizacji Przedszkola” na dany rok szkolny. 

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie zapewnia bezpłatne realizowanie podstawy programowej (nauczanie, wychowanie i opieka) przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 8:00 do 13:00. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 16:30.

 
ORGAN PROWADZĄCY

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Namysłów, mająca siedzibę przy ul. Stanisława Dubois 3 w Namysłowie.

 

ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 

FORMA PRAWNA

Przedszkole publiczne. Przedszkole jest jednostką budżetową.

 

SPOSÓB FINANSOWANIA

Obsługę administracyjno-finansową sprawuje Referat Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka Gminy Namysłów
główny księgowy: Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych - Ewa Burkiewicz-Janik.
Przedszkole jako jednostka budżetowa ma wydzielony własny rachunek dochodów. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przedszkola. 
Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: integracja@pinamyslow.szkolnastrona.pl
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-01-05 16:53przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2022-01-05 16:53przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
Odwiedziny:364

  • Brak wpisów.