Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Metody i formy pracy

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Poza metodami opartymi na metodyce wychowania przedszkolnego, codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • elementy metody M. Montessori,
 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • metodę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • metody aktywizujące
 • aktywne słuchanie muzyki Battii Strauss.
KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Poza metodami opartymi na metodyce wychowania przedszkolnego, codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • elementy metody M. Montessori,
 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • metodę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • metody aktywizujące
 • aktywne słuchanie muzyki Battii Strauss
METODY STOSOWANE W TERAPII INDYWIDUALNEJ DZIECKA:
Metody logopedyczne:
 • lingwinistyczne
 • pedagogiczne
 • psychologiczne
 • medyczne
Metody pedagogiczne i psychologiczne:
 • elementy met. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • elementy metody M.Ch. Knilla
 • elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona
 • elementy metody Malowania Dziesięcioma Palcami
 • metoda „Terapia Zabawą”
 • program rozwijający percepcję wzrokową Frostig – Horn
 • ćwiczenia Tymichowej
 • elementy metody Pedagogika Zabawy Klanza
 • masaż dotykowy
 • asany jogi klasycznej dla dzieci
 • „Mandale” buddyjska terapia uspokajająca
 • wybrane techniki relaksacyjne
Metody fizjoterapeutyczne:
 • elementy metody Bobach
 • elementy metody Klappa
 • elementy metody SI
 • techniki fizjoterapeutyczne 
FORMY PRACY

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (zajęcia z całą grupą).

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.