Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Kształtowanie zachowań u przedszkolaków

Pomaganie innym - dziecko ma być usłużne i chętne do pomocy.

Jak to osiągnąć?

 • Wykorzystywać wszystkie sytuacje, w których dziecko może pomóc;
 • Okazywać radość, nawet przesadnie, gdy dziecko stara się nam pomóc, nawet, gdy robi to nieporadnie;
 • Głośno mówić o tym, co dobrego zrobiło, jakie jest potrzebne i ważne;

Nawyk dbałości o porządek.

Jak to osiągnąć?

 • Zachęcać dziecko do porządkowania swojego pokoju, miejsca zabawy;
 • Nie wyręczać dziecka w czynnościach porządkowych;
 • Korzystać z sytuacji, gdy dziecko chce pomagać i towarzyszyć dorosłemu przy sprzątaniu, nawet, gdy miałoby przeszkadzać;
 • Organizować wspólne sprzątanie: pokazywać dziecku, co i jak należy robić;
 • Podpowiadać kolejne czynności; okazywać radość z efektów; wstrzymać się od karcenia i ciągłego poprawiania;
 • Podkreślać zasługi dziecka w sprzątaniu.

Nawyk szanowania czyjegoś wysiłku i tego, co dobrego zrobił inny człowiek.

Jak to osiągnąć?

 • Wykorzystywać każdą sytuacje dnia codziennego do uświadomienia ważności tej społecznej umowy, np. trzeba wytrzeć buty przed wejściem do domu, żeby mama nie musiała sprzątać brudnej podłogi; trzeba zamykać drzwi, bo może być katastrofa, może to przeszkadzać innym; nie należy rozrzucać przedmiotów, bo robi się bałagan i jest kłopot ze sprzątaniem;

Nawyk właściwego zachowania się przy stole i kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu.

Jak to osiągnąć?

 • Spożywanie posiłków nie może być mylone z zabawą;
 • Przestrzegać ceremoniału jedzenia: nakrywać stół, sprzątać po posiłku;
 • Być dla dziecka wzorem do naśladowania;
 • Podpowiadać dziecku, co ma robić, gdy zajmie już miejsce przy stole: usiąść prosto, jeść we właściwy sposób;
 • Chwalić za postępy i sukcesy;

Nawyk bezkonfliktowego kładzenia się do snu.

Jak to osiągnąć?

 • Towarzyszyć dziecku w czynnościach przygotowawczych: pomagać przy rozbieraniu się, myciu- podpowiadać kolejne czynności;
 • Poświecić chwilkę na osobisty kontakt: rozmowę, czytanie bajki, opowiadanie;
 • Zachowywać zawsze tę samą kolejność czynności;

Nawyk radosnego budzenia się

Jak to osiągnąć?

 • Dawać dobry przykład - budzić dziecko z uśmiechem na ustach;
 • Nawyk właściwego zachowania się w ubikacji.
 • Jak to osiągnąć?
 • Udzielać rad, wzmacniać pozytywne zachowania dziecka;

Nawyk samodzielnego rozbierania się i ubierania.

Jak to osiągnąć?

 • Poświęcać sporo czasu na kształtowanie umiejętności samoobsługowych;
 • Nie wyręczać dziecka;

Literatura:

Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków” E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska;