Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

V Festiwal Piosenki Dziecięcej "Śpiewać każdy może"

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w naszym przedszkolu odbył się już V Festiwal Piosenki Dziecięcej pod hasłem "Śpiewać każdy może". Festiwal odbywa się od 2014 roku, który swoim zasięgiem obejmuje przedszkola z Gminy Namysłów.

W tym roku swój udział zgłosiło sześć przedszkoli:

 1. Przedszkole Nr 1 w Namysłowie
 2. Przedszkole Nr 4 w Namysłowie
 3. Przedszkole w Bukowie Śląskiej
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie
 6. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

W  Festiwalu uczestniczyły dzieci 5-6 letnie, które w eliminacjach wewnętrznych zostały wybrane do reprezentowania swojego przedszkola. Celem Festiwalu było wyzwalanie u dzieci radości śpiewania, stworzenie dzieciom uzdolnionym muzycznie okazji do zaprezentowania swoich talentów, integracja przedszkolaków pochodzących z różnych placówek przedszkolnych, promowanie przedszkola w środowisku oraz rozbudzenie uczucia radości i wspólnej zabawy. V Festiwal Piosenki Dziecięcej prowadziła pani Dorota Błaszkiewicz.

Pani Dyrektor Alina Mysiorek przywitała wszystkich uczestników Festiwalu: dzieci, rodziców, opiekunów oraz gości specjalnych, czyli Pana Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego, Pana Burmistrza Rafał Nowowiejskiego Panią Martę Lorenc przedstawiciela Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pana Grzegorza Kardasia przedstawiciela Wydziału Promocji i Rozwoju. 

Oczywiście nie ma konkursu bez oceniających go, dlatego też Pani Dyrektor serdecznie przywitała szacowne JURY V FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ:

 • Pana Kazimierza Fiałę
 • Pana Marcina Mysiorka
 • Pana Krzysztofa Odoja 

Uczestnicy prezentowali się w dwóch kategoriach: solista i zespół.

Kryteria oceny śpiewu przez członków Jury:

 • dobór repertuaru wg przyjętych zasad konkursowych,
 • interpretacja utworu i zaangażowanie wykonawcy – indywidualne podejście do prezentacji wokalnej,
 • muzykalność: wyczucie rytmu i tempa melodii,
 • ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne wykonawcy.

Gościem specjalnym Festiwalu był zespół GAMA ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie prowadzony wspólnie przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Namysłowski Ośrodek Kultury.

 

Festiwal został podzielony na trzy etapy:

I – występy zespołów,
II – występy artystyczne solistów,
III – występ zespołu GAMA – gościa specjalnego.

W Festiwalu wzięło udział 9 solistów i 2 zespoły – razem 15 uczestników.

KATEGORIA: ZESPÓŁ

 1. ZESPÓŁ „SŁONECZKA” – PRZEDSZKOLE NR 4 W NAMYSŁOWIE – NATASZA ADAMCZAK, GABRIELA DŁUBAK, OLIWIA FLORCZAK – PIOSENKA ”DUSZKI, DUSZKI”
 2. ZESPÓŁ „WESOŁE NUTKI” – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIU – HANIA GŁOGOWSKA, BARTEK SZCZUKOWSKI, ROZALKA KURYGA – PIOSENKA ”JESTEM POLAKIEM”

KATEGORIA: SOLIŚCI

 1. ANNA PIETRZYK – PIOSENKA „LOT KOSMICZNY” – PRZEDSZKOLE W BUKOWIE ŚL.
 2. ANTONI SZACHNOWSKI - PIOSENKA "KSIĘŻYC RAZ ODWIEDZIŁ STAW" - PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE
 3. LENKA KWIATKOWSKA - PIOSENKA "MAGICZNE MIEJSCE" - PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE
 4. DANUSIA MARCINOWSKA - PIOSENKA "MARCOWE ŻABY" - PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE
 5. JULIA PACYNIAK - PIOSENKA "MELUZYNA" - PRZEDSZKOLE NR 1 W NAMYSŁOWIE
 6. ZOFIA LORENC - PIOSENKA "JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM" - PRZEDSZKOLE NR 1 W NAMYSŁOWIE
 7. MAJA DYKTYŃSKA - PIOSENKA "NIE BÓJ SIĘ CHCIEĆ" - PRZEDSZKOLE NR 1 W NAMYSŁOWIE
 8. AURELIA KULESZA - PIOSENKA "PODAJMY SOBIE RĘCE" - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GŁUSZYNIE
 9. HANIA PRZYBYLSKA - PIOSENKA "GOTOWI NA WSZYSTKO" - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GŁUSZYNIE

Pani Dyrektor Alina Mysiorek wręczyła członkom Jury dyplomy za udział w pracach i ocenianie uczestników Festiwalu oraz Zespołowi GAMA za przedstawienie programu artystycznego oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie z pomoc w organizacji Festiwalu.

Jury V Festiwalu Piosenki Dziecięcej ogłosiło wyniki, a nagrody wręczali przewodniczący Jury Pan Krzysztof Odoj wraz z Panami Burmistrzami.

Dyplom za udział w konkursie otrzymały:

 • Maja Dyktyńska z Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Danusia Marcinowska z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Lenka Kwiatkowska z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Ania Pietrzyk z Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Hania Przybylska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie

 

W kategorii ZESPÓŁ:

 • I MIEJSCE otrzymał ZESPÓŁ "SŁONECZKA" z Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • II MIEJSCE otrzymał ZESPÓŁ "WESOŁE NUTKI" - z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

 

W kategorii SOLISTA:

 • I MIEJSCE otrzymała ZOSIA LORENC z Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • II MIEJSCE otrzymała AURELKA KULESZA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • III MIEJSCE otrzymał ANTOŚ SZACHNOWSKI z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • WYRÓŻNIENIE otrzymała JULIA PACYNIAK z Przedszkola Nr 1 w Namysłowie

 

Wszystkie dzieci otrzymały dyplom i książkę oraz drobny upominek. Każda placówka otrzymała również dyplom i statuetkę za udział w V Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Śpiewać każdy może". 

 

Serdecznie GRATULUJEMY wszystkim wykonawcom
i dziękujemy za pracę Jury Festiwalu!
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE 
ZA POMOC W ORGANIZACJI FESTIWALU 
– WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU – MIKROFONÓW

ZOBACZ: GALERIA ZDJĘĆ

 

Zespół organizacyjny festiwalu