Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2023/2024 Prezydium Rady Rodziców ustaliło wysokość składki na poczet Rady Rodziców:

SKŁADKA

  • Jedno dziecko: 140 zł - płatne w dwóch ratach: 70 zł do 31.10.2023 r. i 70 zł do 31.03.2024 r. ,
  • Drugie dziecko: 70 zł na rok,
  • Trzecie dziecko: nie pobiera się opłat.
MILE WIDZIANA KAŻDA INNA WYŻSZA DOBROWOLNA KWOTA!!!

NUMER KONTA

Składki prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM W NAMYSŁOWIE

UL. PARKOWA 3, 46-100 NAMYSŁÓW

40 8876 0009 0028 3403 2000 0001

z dopiskiem:  dobrowolna wpłata imię i nazwisko dziecka nr grupy:

  • GR. I - "MISIE"
  • GR. II - "MOTYLKI"
  • GR. III - "PROMYKI"
  • GR. IV - "TYGRYSKI"
  • GR. V - "KOTKI"
  • GR. VI - "MYSZKI"
Szanowni Rodzice!

Zachęcamy do dokonywania wpłat na Radę Rodziców. Pamiętaj, że bez Twojej wpłaty możemy mniej. Równocześnie dziękując wszystkim za wpłacane pieniądze, podkreślamy, że „wracają one do dzieci”, uatrakcyjniają i wzbogacają przedszkolne życie. Wspieranie działalności statutowej przedszkola oparte jest przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego dziecka naszego przedszkola. 

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy do dokonywania wpłat na Radę Rodziców. Pamiętaj, że bez Twojej wpłaty możemy mniej. Równocześnie dziękując wszystkim za wpłacane pieniądze, podkreślamy, że „wracają one do dzieci”, uatrakcyjniają i wzbogacają przedszkolne życie. Wspieranie działalności statutowej przedszkola oparte jest przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego dziecka naszego przedszkola. 

Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie składek.

Z poważaniem

Rada Rodziców Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie